Luhtzuiveren med ionsatie

Dessa produkter skapar negativa joner till det. Dessa negativa joner fungerar som naturliga rengöringsprodukter, och luftrening , är mycket fördelaktigt för vår hälsa .